Ratevan vapaaehtoistoiminnan muodot

Kahvila:

Toimintakeskus Ratevan kahvila tarjoaa mukavan vapaaehtoistoiminnan muodon asiakaspalvelusta pitäville. Kahvilanhoitajan monipuolisiin tehtäviin kuuluu tuotteiden esille asettamisen, rahastamisen ja asiakaspalvelun lisäksi paljon muutakin mukavaa, kuten uinti- ja kuntosalilippujen myymistä, pienien kahvituksien hoitamista sekä oman luovuuden käyttöä muun muassa kahvilan kausittaisessa koristelemisessa.

Yksi tärkeimmistä kahvilavapaaehtoisten tehtävistä on jutustelu asiakkaiden kanssa, joten sosiaalisuus on suureksi eduksi. Omalle vapaaehtoisvuorolleen voi halutessaan varata kotoa mukaan pientä tekemistä kuten käsitöitä. Kahvilanhoitovuoroja on jaossa arkipäivien aamupäiviksi, iltapäiviksi ja illoiksi. Kesäkuun alusta elokuun lopulle kahvilavapaaehtoiset ovat kesälomalla.

 

Pitopalvelu:

Vapaaehtoisvoimin toimivaan pitopalveluun sisältyy kahvi- ja ruokatarjoiluiden järjestämistä muun muassa kokouksissa sekä erilaisissa juhlatilaisuuksissa. Pitopalvelu sisältää niin kattaustentekoa, tarjoilua, ruoanvalmistusta kuin tiskaamistakin. Tämä yhteistyöllä pyörivä vapaaehtoistoiminnan muoto tarjoaa mukavan harrastuksen niin ja leipomisen taitajille, sosiaalisesta toiminnasta nauttiville kahvinkeittäjille kuin tarjoilijoillekin. Välillä pitopalvelutoimintaa on tarjolla useammin ja välillä harvemmin.

 

Ryhmänohjaus/Vertaisohjaus:

Ryhmänohjaus tarjoaa mielekkään harrastuksen sosiaalisille ja luovaa mielikuvitusta omaaville vapaaehtoisille. Ryhmänohjauksessa voi hyödyntää omia vahvuuksiaan ja harrastuksiaan. Kerhojen teema voi olla käsitöitä, askartelua, musiikkia, tarinointia, mitä vain! Kerhokertoja voi olla kuukautta kohden yhdestä neljään. Ryhmiä voi toteuttaa myös Toimintakeskus Ratevan ulkopuolella, esimerkiksi seurantaloilla eri kylissä. Ohjaajana ei tarvitse toimia yksin, ohjaajat voivat toimia myös pareittain ja ohjausvuoroja voi jakaa toisen ohjaajan kanssa. 

Ohjaajien käytössä on Ratevassa sijaitseva Resurssilainaamo ideoineen, välineineen ja tarvikkeineen. Resurssilainaamossa on myös SävelSirkku, jonka sisältö tarjoaa valtavan määrän mahdollisuuksia ryhmien toteuttamiseen. Ideoita ryhmätoimintojen suunnitteluun saa myös osoitteesta www.osallistumisenhurmaa.fi. Ohjaajille järjestetään myös koulutuksia, ja niiden suhteen on tärkeää, että ohjaajat esittävät toiveensa Toimintakeskus Ratevan henkilökunnalle. Fysioterapeutilta saa perehdytyksen liikunnallisten vertaisryhmien ohjaamiseen.

 

Yleisten uintivuorojen uimavalvonta:

Uintivalvojat vastaavat Toimintakeskus Ratevan allasosaston yleisten vuorojen asiakkaiden turvallisuudesta. Yleisiä vuoroja on neljänä päivänä viikossa. Yleiset vuorot kestävät 1,5 - 3 tuntia. Valvojan tehtäviin kuuluu yleisen järjestyksenvalvonnan ja turvallisuuden takaamisen lisäksi myös asiakkaiden opastaminen, kertalippujen myynti sekä yleiselle vuorolle osallistuvien uimareiden lipunvalvonta.

Toimiminen uintivalvojana edellyttää hyvän uimataidon ja pelastustaitojen hallitsemisen lisäksi hyviä sosiaalisia taitoja, sillä asiakasystävällisyys on tärkeä piirre Palveluyhdistys Ratevan kaikessa toiminnassa. Pelastamisharjoituksia järjestetään vuosittain.

 

Ystävätoiminta:

Vapaaehtoistoimijana ikäihmisten ystäväpalvelussa pääsee konkreettisesti auttamaan henkilöitä, jotka tarvitsevat apua liikkumisessa kotinsa ulkopuolella tai seuraa yksinäisyyden tunteeseen. Kyse on laajasta ja monipuolisesta vapaaehtoistoiminnan muodosta: sosiaalinen ja auttamishaluinen vapaaehtoinen voi toimia ikäihmisen ystävänä toimimalla esimerkiksi juttuseurana, ulkoilukaverina, lehdenlukijana tai saattoapuna esim. kauppaan, laboratorioon, kyläreissulle tai pankkiin. 

Ystävätoiminnan alkuvaiheessa sovitaan yhdessä, kuinka usein ja minkä tyyppisesti tapaamiset toteutetaan. Useimmiten kyse on kotihoidon tai asumisyksikön henkilökunnan tarjoaman avun ja hoivan täydentämisestä ikäihmisen elämänlaadun lisäämiseksi. Vapaaehtoistoimijan ja henkilökunnan roolijako selvitetään epäselvyyksien välttämiseksi. Säännöllisten, toistuvien ystävätoimintatapaamisten lisäksi on tarvetta yksittäisille, kertaluonteisille saattoapu- tai ulkoiluavustamisille. Ystävätoiminnan vapaaehtoisille järjestetään vertaistukea ja tarvittaessa myös koulutusta. Vapaaehtoisilla on käytössään Resurssilainaamon välineistö, jonka avulla voi esimerkiksi tehdä liikuntaharjoitteita tai laulaa lauluja yhdessä ikäihmisen kanssa hänen omassa asuinympäristössään. 

Toimintakeskus Ratevasta käsin organisoitava ystävätoiminta on monen eri toimijan yhteistyönä toteuttamaa: Rateva, SPR:n Miehikkälän osasto, Eläkeliiton Miehikkälän yhdistys sekä Haminan seurakunnan diakoniatyö miehikkäläläisine ystävävapaaehtoisineen tekevät samaa, arvokasta työtä ikäihmisten elämänlaadun rikastamiseksi.

 

Ulko- ja kunnostustyöt:

 

Palveluyhdistys Rateva ry:llä on toimintakeskuksen lisäksi 76 asuntoa yhteensä kymmenessä eri rakennuksessa, noin puolen kilometrin säteellä. Hoidettavia piha-alueita kukkapenkkeineen, pensaineen, puineen ja polkuineen on siis paljon. Yhdessä toisten vapaaehtoisten ja asukkaiden kanssa toteutettavilla talkoilla saadaan viihtyisyyttä yhteisiin ulkotiloihin ja samalla nautitaan yhdessä tekemisen ilosta ja talkootarjoiluista. Periaate on, että jokainen tekee voimiensa ja taitojensa mukaan. Puutarha- ja pihapuuhien lisäksi talkoohenkisille vapaaehtoisille on kevät- ja kesäaikaan tarjolla seinien maalaamista sekä ulkokalusteiden huoltamista. 

 

Palveluyhdistys Ratevan talvinen vapaaehtoistoiminnan muoto pihojen osalta puolestaan on käsintehtävien lumitöiden ja hiekoitusten hoitaminen viikonloppuisin. Lumityövapaaehtoiset kutsutaan koolle virkistysiltaan syksyisin, ja he jakavat alkamassa olevan talven pareittain toteutettavat päivystysvuorot keskenään sekä sopivat käytännön asioista.

 

Nettiopastaja:

 

Vapaaehtoinen nettiopastaja auttaa toisia tietokoneen ja netinkäytön opettelussa. Riittää jos osaa käyttää omaksi iloksi ja hyödyksi tietokonetta ja nettiä. Nettiopastajan ei tarvitse olla ammattilainen, halu auttaa toisia ja omat taidot tietokoneiden kanssa riittävät. Nettiopastusta on kerran viikossa auki olevissa nettiopastuspisteissä eri puolilla Miehikkälää ja Virolahtea, myös Ratevassa on yksi opastuspiste.